Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc Gia Định, Phường 15

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 217 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3511 0107
Trang web
Vị trí chính xác 10.803.052.899.999.900, 1.067.070.327


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc Gia Định ở đâu?

217 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc Gia Định như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317528bba87dc97f:0xe5267a53f8527289

Xem thêm:  Phòng Khám Phá Thai Đà Nẵng, Hoà Phát