Phòng khám BS Nghĩa, Khu phố 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 09 Lý Thường Kiệt, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 091 378 75 43
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.295.539.999.999.900, 10.612.715.999.999.900


Địa chỉ Phòng khám BS Nghĩa ở đâu?

09 Lý Thường Kiệt, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám BS Nghĩa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[11:30-13:30], Thứ Ba:[11:30-13:30], Thứ Tư:[11:30-13:30], Thứ Năm:[11:30-13:30], Thứ Sáu:[11:30-13:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6b7b41b71391:0x1b0e6be1c8287929

Xem thêm:  Nhà thuốc Đức Thọ, Phường Phú Hữu