Phòng khám Bác sĩ Ngô Thị Trinh Sản Phụ khoa, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 39/28/12 Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3851 7998
Trang web
Vị trí chính xác 107.493.724, 1.066.867.752


Địa chỉ Phòng khám Bác sĩ Ngô Thị Trinh Sản Phụ khoa ở đâu?

39/28/12 Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Bác sĩ Ngô Thị Trinh Sản Phụ khoa như thế nào?

Thứ Năm:[17:30-20:00], Thứ Sáu:[17:30-20:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:30-20:00], Thứ Ba:[17:30-20:00], Thứ Tư:[17:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Sản - Phụ Khoa Hoàng Mai, Phường 7