Phòng Đăng Ký Kinh Doanh, Thạch Thang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Đà Nẵng, 2, Tầng 14-15, Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3821 755
Trang web
Vị trí chính xác 160.754.137, 1.082.225.418


Địa chỉ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh ở đâu?

Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Đà Nẵng, 2, Tầng 14-15, Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Bảo Lâm, TT. Lộc Thắng