Pho Hue Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phú Hội, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3828 332
Trang web
Vị trí chính xác 164.696.951, 10.759.558.709.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Huệ Luân, Chánh Nghĩa