Pham Ha Phuong Tien Thanh Hotel, Bắc Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9/314 Le Duan street, Bac Son ward, Kien An district, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 995 66 60
Trang web
Vị trí chính xác 208.224.922, 1.066.371.886


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a70b13d3be665:0x475b02c305e3fd72

Xem thêm:  A25 Hotel - 20 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão