Pasteur clinic Đà Nẵng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 19 đường Nguyễn Tường P., Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 9999 868
Trang web pasteur.com.vn
Vị trí chính xác 160.622.974, 10.817.228.229.999.900


Địa chỉ Pasteur clinic Đà Nẵng ở đâu?

Lô 19 đường Nguyễn Tường P., Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Pasteur clinic Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám đa khoa Nguyễn An Phúc, Trảng Dài