Ông Tân Khánh – Sushi & Ẩm Thực Địa Phương Nhật Bản ở quận Thủ Đức, Phước Long B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Thống Nhất, Phước Long B, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 280 79 79
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.398.262, 10.676.656.249.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Sukiya Vincom Lê Văn Việt, Hiệp Phú