Ốc Trang Đà Lạt, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 870 42 93
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 11.940.042, 1.084.359.437


Địa chỉ Ốc Trang Đà Lạt ở đâu?

58 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ốc Trang Đà Lạt như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-02:00], Chủ Nhật:[16:00-02:00], Thứ Hai:[16:00-02:00], Thứ Ba:[16:00-02:00], Thứ Tư:[16:00-02:00], Thứ Năm:[16:00-02:00], Thứ Sáu:[16:00-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thái Restaurant, An Phú