Ốc THANH HUY, Thanh Khê Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 05 Thanh Huy 1, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 55000, Việt Nam
Số điện thoại 0886 755 557
Trang web oc-thanh-huy.business.site
Vị trí chính xác 160.691.248, 1.081.834.325


Địa chỉ Ốc THANH HUY ở đâu?

05 Thanh Huy 1, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 55000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ốc THANH HUY như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-23:00], Chủ Nhật:[15:00-23:00], Thứ Hai:[15:00-23:00], Thứ Ba:[15:00-23:00], Thứ Tư:[15:00-23:00], Thứ Năm:[15:00-23:00], Thứ Sáu:[15:00-23:00]

Ốc THANH HUY có website không?

oc-thanh-huy.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Tấm Loan