Nissan Sài Gòn, Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 880 80 81
Trang web nissansaigon.vn
Vị trí chính xác 107.749.197, 10.666.803.189.999.900


Địa chỉ Nissan Sài Gòn ở đâu?

816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nissan Sài Gòn như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00]

Mạng xã hội của Nissan Sài Gòn là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/DiepNissan/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Garage Ô tô Anh Tuấn