Nihonkai Sushi – Japanese Cuisine, Tây Hồ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10A Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 0865 207 886
Trang web business.site
Vị trí chính xác 210.626.472, 1.058.291.347


Địa chỉ Nihonkai Sushi - Japanese Cuisine ở đâu?

10A Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nihonkai Sushi - Japanese Cuisine như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ab1d873c8fe7:0xb0b1422b739c9264

Xem thêm:  Kyodai Japanese Restaurant