Nhôm barber shop, Giang Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu Công Nghiệp, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0394 473 976
Trang web
Vị trí chính xác 10.910.145.199.999.900, 10.698.404.359.999.900


Địa chỉ Nhôm barber shop ở đâu?

Khu Công Nghiệp, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhôm barber shop như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Uốn Tóc Hương, Liên Nghĩa