Nhi Đồng 315, TT. Nhà Bè

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 243 33 15
Trang web
Vị trí chính xác 10.698.794.999.999.900, 1.067.385.297


Địa chỉ Nhi Đồng 315 ở đâu?

37 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhi Đồng 315 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Da Liễu, Tân Lập