Nhà trọ 99

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 99 xóm Gióng tổ2, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 094 242 90 33
Trang web
Vị trí chính xác 164.418.486, 107.611.132


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thanh Vân, Trung Dũng