Nhà thuốc tây An Lạc, Hiệp Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 638 Điện Biên Phủ, Hiệp Ninh, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 094 797 86 34
Trang web business.site
Vị trí chính xác 113.125.527, 1.061.316.057


Địa chỉ Nhà thuốc tây An Lạc ở đâu?

638 Điện Biên Phủ, Hiệp Ninh, Tây Ninh, 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc tây An Lạc như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6a5cd5ea5c77:0x80a7a699b1a12738

Xem thêm:  Nhà thuốc Hồng Liên, Phường 1