Nhà thuốc Pharmacity, Tân Mai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 165 Đ. Trương Định, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 710000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 109.593.774, 10.684.767.049.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

165 Đ. Trương Định, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 710000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dd1c723d5de7:0x574f3895f6c4a84c

Xem thêm:  Đại Lý Kềm Nghĩa Annie Yep Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1