Nhà thuốc Pharmacity, Đằng Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 70 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 20.838.725.399.999.900, 1.067.001.325


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

70 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b0c6ce4168b:0xe702858ba5c8587f

Xem thêm:  Quầy Thuốc Tây 738-D3, Long Bình