Nhà thuốc Pharmacity

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 258 Đ. Man Thiện, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 10.848.037.399.999.900, 1.067.983.491


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

258 Đ. Man Thiện, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thế giới Skinfood, Phường 12