Nhà Thuốc Nguyễn Thị Hương, Hùng Vương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 114, Đường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3876 957
Trang web
Vị trí chính xác 208.778.221, 1.066.373.802


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a2e8e65bc2d:0x9a283b47cf9f39e0

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, Bình Đa