Nhà Thuốc Nam Phong, TT. Minh Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 553, Đường 10, Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, TT. Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 764 05 79
Trang web
Vị trí chính xác 20.945.757, 1.067.399.683


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6338e7c97b97:0x6ede40efc1a83bdb

Xem thêm:  Thuốc Bắc Trung Thiên, TT. Hoà Thành