Nhà Thuốc Hoàng Nga, Đằng Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 937 Ngô Gia Tự, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 281 16 86
Trang web
Vị trí chính xác 208.294.559, 10.672.606.499.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6fff8105c879:0xa4d9256e382c8e14

Xem thêm:  Thuốc thú y - Cửa hàng thú cưng Nguyễn Hằng, Đắk Nia