Nhà Thuốc Hậu Vũ, Cầu Đất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 P. Lê Chân, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3631 169
Trang web
Vị trí chính xác 208.547.522, 1.066.821.362


Địa chỉ Nhà Thuốc Hậu Vũ ở đâu?

11 P. Lê Chân, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Hậu Vũ như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[06:30-19:30], Thứ Ba:[06:30-19:30], Thứ Tư:[06:30-19:30], Thứ Năm:[06:30-19:30], Thứ Sáu:[06:30-19:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8b7d182edf:0x8bfec6b2b09924d4

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, Phường 6