Nhà thuốc Gia Đình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 46 Trưng Nhị, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0343 921 000
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.449.087, 1.082.110.828


Địa chỉ Nhà thuốc Gia Đình ở đâu?

46 Trưng Nhị, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Gia Đình như thế nào?

Thứ Hai:[00:00-22:30], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Số 30, Trần Nguyên Hãn