Nhà Thuốc FPT Long Châu, Thành phố

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25/5A13 Đường DN03, KP Bình Đáng, Thành phố, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6928
Trang web nhathuoclongchau.com
Vị trí chính xác 109.201.806, 10.673.109.919.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc FPT Long Châu ở đâu?

25/5A13 Đường DN03, KP Bình Đáng, Thành phố, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc FPT Long Châu như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d9e1a57c4f89:0x2df6ecfd939bc218

Xem thêm:  Nhà Thuốc Hạnh Dung, Liên Nghĩa