Nhà Thuốc Anh Minh – Anh Minh Pharmacy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 146 Nguyễn Tất Thành, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 533695, Việt Nam
Số điện thoại 0794 648 700
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 164.409.801, 107.621.495


Địa chỉ Nhà Thuốc Anh Minh - Anh Minh Pharmacy ở đâu?

146 Nguyễn Tất Thành, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 533695, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Anh Minh - Anh Minh Pharmacy như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Đông Y Tuệ Thu, Tân Phong