Nhà thuốc An Khang, Phước Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 271 ĐT835, Phước Lợi, Bến Lức, Long An 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1572
Trang web nhathuocankhang.com
Vị trí chính xác 106.376.948, 10.653.526.699.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc An Khang ở đâu?

271 ĐT835, Phước Lợi, Bến Lức, Long An 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc An Khang như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Thành Đông, Đông Hải