Nhà thuốc An Khang, Châu Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu phố 1, Châu Thành, Long An 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1572
Trang web nhathuocankhang.com
Vị trí chính xác 104.464.962, 1.064.680.741


Địa chỉ Nhà thuốc An Khang ở đâu?

Khu phố 1, Châu Thành, Long An 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc An Khang như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám đa khoa Thông Thủy, Chơn Thành