Nhà thờ Thánh Linh, Tân Biên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 69 Nguyễn Duy Trinh, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 881
Trang web 096 918 82 81
Vị trí chính xác Hiệp Ninh, Câu lạc bộ thể thao


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết:

Xem thêm:  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Mộc Hóa, Mộc Hóa