Nhà thờ Năng Gù, An Hòa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F8VJ+CCW, QL91, An Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3837 253
Trang web
Vị trí chính xác 104.936.247, 1.053.310.776


Địa chỉ Nhà thờ Năng Gù ở đâu?

F8VJ+CCW, QL91, An Hòa, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Năng Gù như thế nào?

Thứ Hai:[04:30-18:30], Thứ Ba:[04:30-18:30], Thứ Tư:[04:30-18:30], Thứ Năm:[04:30-18:30], Thứ Sáu:[04:30-18:30], Thứ Bảy:[04:30-18:30], Chủ Nhật:[04:30-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thờ Tân Quy, Nhị Bình