Nhà Thờ Giáo Xứ Thị Nghè, Phường 19

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3514 4770
Trang web giaoxuthinghe.com
Vị trí chính xác 107.931.999, 10.670.843.529.999.900


Địa chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Thị Nghè ở đâu?

22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thờ Giáo Xứ Thị Nghè như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317528b3cc14341d:0x5a2ace5fc4a4dc06

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Duyên Lãng, Nhân Nghia