Nhà thờ giáo xứ Dưỡng Mong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CQ47+CPQ, Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 098 423 63 71
Trang web tonggiaophanhue.net
Vị trí chính xác 16.406.081.999.999.900, 1.077.643.633


Xem thêm:  Nhà thờ Thạch Bình