Nhà Thờ Giáo Xứ Đoàn Kết, Đình Văn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ R728+M4H, Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3851 177
Trang web
Vị trí chính xác 118.016.971, 1.082.653.733


Địa chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Đoàn Kết ở đâu?

R728+M4H, Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thờ Giáo Xứ Đoàn Kết như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Xuân Thanh, Thanh Sơn