Nhà thờ Giáo xứ Bến Hải, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 60 Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3895 5670
Trang web nha-tho-ben-hai.business.site
Vị trí chính xác 108.258.564, 1.066.952.086


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Phú Lợi, Khu Phố 5