Nhà Thiếu Nhi – Gò Vấp – CLB Hồ Bơi 1/6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phường 10, 7 Nguyễn Oanh, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3916 2146
Trang web
Vị trí chính xác 10.843.611.899.999.900, 1.066.683.395


Xem thêm:  Khu Vui Chơi Giải Trí Phương Hiền, Bồ Đề