Nhà Sách Tràng An Khương Trung, Khương Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 219 P.Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 6680 5070
Trang web nhasachtrangan.vn
Vị trí chính xác 209.967.179, 10.581.798.549.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Tràng An Khương Trung ở đâu?

219 P.Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Tràng An Khương Trung như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ac8fda9d265d:0x6f6174ac55592449

Xem thêm:  Hiệu Sách Đỗ Quyên, Đình Văn