Nhà sách Thăng Long, Phường 19

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3514 0632
Trang web vinabooks.com.vn
Vị trí chính xác 10.794.374, 10.670.921.799.999.900


Địa chỉ Nhà sách Thăng Long ở đâu?

44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Thăng Long như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sách Cao Trí, Việt Nam