Nhà Sách Phương Nam, Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36 Đ. Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3744 6985
Trang web nhasachphuongnam.com
Vị trí chính xác 108.053.023, 10.673.659.459.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Phương Nam ở đâu?

36 Đ. Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Phương Nam như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách A Vui, Suối Nghệ