Nhà Sách Nguyễn Du, Ngãi Giao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J4RC+H83, Ngãi Giao, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3945 604
Trang web
Vị trí chính xác 10.641.379.599.999.900, 1.071.207.836


Địa chỉ Nhà Sách Nguyễn Du ở đâu?

J4RC+H83, Ngãi Giao, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Nguyễn Du như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Trường Tiến, Phường 1