Nhà Sách Khánh Long, Thạch Bàn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 318 P. Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 094 726 18 68
Trang web
Vị trí chính xác 210.227.224, 1.059.158.727


Địa chỉ Nhà Sách Khánh Long ở đâu?

318 P. Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Khánh Long như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135a92cf1a13f6d:0xb5fead5cd31ae163

Xem thêm:  Nhà Sách FAHASA Bình Dương, Chánh Nghĩa