Nhà Sách Hồng Ngọc 2, Phường Thống Nhất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 253 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6515 935
Trang web
Vị trí chính xác 103.850.678, 10.710.893.709.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Hồng Ngọc 2 ở đâu?

253 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Hồng Ngọc 2 như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Long Phát, Phường 1