Nhà Sách Cảo Thơm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31 Ng. Gia Tự, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3840 917
Trang web
Vị trí chính xác 160.701.762, 1.082.173.237


Địa chỉ Nhà Sách Cảo Thơm ở đâu?

31 Ng. Gia Tự, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Cảo Thơm như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30], Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[07:30-20:30], Thứ Hai:[07:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hiệu Sách Tri Thức Trẻ