Nhà Phân Phối Bia – Rượu – Nước Giải Khát Thạch Hạnh, Tân Tiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VHVP+38P, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3850 457
Trang web
Vị trí chính xác 20.892.714.299.999.900, 1.065.858.269


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a79011d6d6ff1:0xedad58d30263db5b

Xem thêm:  Đại Lý Bia - Rượu Trung Khánh, Thượng Lý