Nhà Nghỉ Việt Sang, Tân Tiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 413 Đường Lý Thái Tổ, Tân Tiến, Hàm Tân, Bình Thuận 800000, Việt Nam
Số điện thoại 0332 743 433
Trang web
Vị trí chính xác 107.078.182, 10.784.025.109.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175ce1406d42d43:0x86be8b7f2ae030d7

Xem thêm:  Minh Hieu hotel, TT. Cát Bà