Nhà Nghỉ Thúy Hằng, Xã Đông Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 323 ĐT766, Xã Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 794 67 22
Trang web
Vị trí chính xác 110.324.216, 1.074.504.894


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31745aeb839d9811:0xb5765ae42e839118

Xem thêm:  Nhà Nghỉ CATHY, Khu 3