Nhà Nghỉ Thú Biển, Ngũ Lão

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 130, Tỉnh Lộ 359, Thôn Khuông Lư, Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3661 774
Trang web
Vị trí chính xác 20.937.133, 1.067.170.965


Địa chỉ Nhà Nghỉ Thú Biển ở đâu?

130, Tỉnh Lộ 359, Thôn Khuông Lư, Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7cb17a08471d:0x1fe52e66be029372

Xem thêm:  Nhà Của Bảo Homestay, Phường 10