Nhà Nghỉ Thiên Phú, Phường Thắng Tam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Phan Văn Trị, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 300 49 99
Trang web business.site
Vị trí chính xác 103.370.635, 1.070.900.949


Hình ảnh

Xem thêm:  nhà nghỉ bình dân ở An Phú-thuận An -bình Dương, An Phú