Nhà Nghỉ Thanh Hưng, Bắc Mỹ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Kiệt 42 Phan Tứ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 510 20 90
Trang web
Vị trí chính xác 16.044.643.699.999.900, 1.082.475.219


Hình ảnh

Xem thêm:  Gia Hung Motel, Phường 2