Nhà Nghỉ Hoàng Minh, Phú Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 839 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 901 04 82
Trang web
Vị trí chính xác 11.022.935.499.999.900, 1.066.782.935


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d04cefa2eff5:0xef35f4e9ab2b8963

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thùy Dung, Thuỷ Sơn