Nhà Nghỉ Hòa Bình, TT. Núi Đèo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 80 ĐT359, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3776 007
Trang web
Vị trí chính xác 209.200.061, 1.066.783.404


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b78c4f6aa1f:0x2ca39510ec32f998

Xem thêm:  SPOT ON 886 Kim's Homestay